X
تبلیغات
فرترن زیباترین زبان برنامه نویسی

فرترن زیباترین زبان برنامه نویسی

همه چیز درباره ی زبان برنامه نویسی فرترن

من امده ام تا بنویسم

از شقایقی که پژمرد

از مردی که مرد

از سنگ

 

+ نوشته شده در  شنبه پنجم مرداد 1387ساعت 11:52  توسط الیاس گلی 

خواندن عدد در فرترن :

راحت تر از ان چیزی که تصور میکنیم و با علائمی بسیار نزدیک به زبان محاوره ای از الگوی زیر برای خواندن عدد استفاده میکنیم :

متغیری که باید خواده شود (* , *)READ

 

ستاره ی اول معرف دستگاهی است که دیتا را از ان میخوانیم . به طور معمول از کیبرد برای خواندن اطلاعات استفاده میشود  پس ستاره ی اول به کمپایلر میگوید اطلاعات را از کیبرد بخوان .

 

ستاره ی دوم به این معنا است که عدد را بدون فرمت میخوانیم و بطور خودمانی تر به این معناست که تعداد ارقام ان عدد اهمیتی ندارد یا لزوما برای ما تعداد خاصی مشخصی نیست .

 

بنابراین برای خواندن یک عدد صحیح بطور مثال میتوانیم بنویسیم :

 

                                                                             

                                                                                                 READ (* , *)K  

 

 

یا برای خوادن یک عدد اعشاری بطور مثال بنویسیم :

 

 

                                                                                                 READ (* , *)B

 

  

 

تمرین  1  :

برنامه ای بنویسید که عددی اعشاری را از ورودی بخواند سپس ان را با مکعبش جمع بزند :

 

                                                                                                          

                                                                                              READ(*,*)A

 

                                                                                                B=A+A**3

 

                                                                                                          END

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم اسفند 1386ساعت 10:44  توسط الیاس گلی  | 

یکی از  برتری های فرترن نسبت به دیگر زبان های برنامه نویسی در دنیا "تعریف متغیر در این زبان "است .در فرترن بر خلاف سایر زبان های سطح بالا مثل پاسکال یا سی ما صحیح یا اعشاری بودن متغیر را تعریف نمیکنیم .در این زبان به طور قراردادی متغیرهایی که با یکی از حروف زیر اغاز میشوند صحیح فرض میشوند و سایر متغیر ها اعشاری در نظر گرفته میشوند .

I J K L M N

 

برای مثال میخواهیم عدد ۶ را به یک متغیر نسبت دهیم بنابراین باید از حروف بالا در حرف اغازین متغیر استفاده کنیم :

 

I = 6 

  یا  

LINE = 6

  یا

MAN = 6

 

و همینطور برای نسبت دادن عدد ۴.۵ باید از سایر حروف برای حرف اغازین استفاده کنیم :

 

A = 4.5

 یا

AVE = 4.5

 یا

VOLT = 4.5

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه چهارم اسفند 1386ساعت 19:16  توسط الیاس گلی  | 

 

 در فرترن برای نمایش عملگرهای محاسباتی از علائم زیر بهره میبریم :

عملگر------------ نماد در فرترن

 جمع                     +

تفریق                    -

ضرب                    *

تقسیم                     /

توان                     **

 

 

+ نوشته شده در  جمعه سوم اسفند 1386ساعت 22:9  توسط الیاس گلی  |